Sklep AstroMedia
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu AstroMedia Shop

určující mj. pravidla pro uzavření smluv prostřednictvím obchodu, obsahující nejdůležitější informace o prodávajícím, obchodě a o právech spotřebiteleOBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Kontakt s prodávajícím
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Nákupy v obchodě
§ 5 Platby
§ 6 Zpracování objednávky
§ 7 Právo na odstoupení od smlouvy
§ 8 Výjimky z práva odstoupit od smlouvy
§ 9 Reklamace
§ 10 Osobní údaje
§ 11 Výhrady
Příloha č. 1: Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

§ 1 DEFINICE

Pracovní dny - dny od pondělí do pátku s výjimkou dnů, které jsou v Polsku zákonem stanoveny jako volné.
Občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník.
Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
Účet - bezplatná funkce obchodu (elektronická služba) regulovaná samostatnými obchodními podmínkami, díky které může kdokoli, kdo využívá obchod, založit svůj individuální účet v obchodě.
Kupující - kdokoli, kdo nakupuje v obchodě.
Privilegovaný kupující - Kupující, který je spotřebitelem nebo privilegovaným podnikatelem.
Privilegovaný podnikatel - fyzická osoba uzavírající s prodávajícím smlouvu přímo spojenou s její podnikatelskou činností, ale která pro ni nemá profesionální charakter.
Podmínky - tyto podmínky.
Obchod - internetový obchod AstroMedia Shop provozovaný prodávajícím na adrese https://sklep-astromedia.pl.
Prodávající - ŁUKASZ ORLIŃSKI, podnikatel provozující podnikatelskou činnost pod názvem ŁUKASZ ORLIŃSKI, zapsaný do Centrálního registru a informací o podnikatelské činnosti vedeného ministrem pro hospodářství a vedení Centrálního registru a informací o podnikatelské činnosti, DIČ 6341862071, IČO 383202735, ul. Stanisława Chudoby 8/9, 44-100 Gliwice.
Zákon o právech spotřebitele - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele.

§ 2 KONTAKT S PRODÁVAJÍCÍM

 1. Adresa: ul. Stanisława Chudoby 8/9, 44-100 Gliwice; POLAND
 2. E-mail: info@sklep-astromedia.pl
 3. Telefon: +48 662890491

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. Pro správné fungování obchodu je potřeba:
  • zařízení s přístupem k internetu
  • webový prohlížeč podporující JavaScript a cookies.
 2. Pro zadání objednávky v obchodě, kromě požadavků uvedených v odst. 1, je nutný aktivní e-mailový účet.

§ 4 NÁKUPY V OBCHODĚ

 1. Ceny produktů viditelných v obchodě jsou celkové ceny za produkt.
 2. Prodávající upozorňuje, že celková cena objednávky se skládá z ceny za produkt a, pokud je to v daném případě relevantní, z nákladů na dodání zboží, uvedených v obchodě.
 3. Vybraný produkt pro nákup je třeba přidat do košíku v obchodě.
 4. Následně si kupující vybírá způsob dodání zboží a způsob platby za objednávku z dostupných možností v obchodě a uvádí údaje potřebné k realizaci objednávky.
 5. Objednávka je zadána v momentě potvrzení jejího obsahu a přijetí Podmínek kupujícím.
 6. Zadání objednávky je totožné s uzavřením smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.
 7. Kupující se může zaregistrovat v obchodě, tj. vytvořit si v něm účet, nebo nakupovat bez registrace tím, že při každé objednávce zadá své údaje.

§ 5 PLATBY

 1. Za zadanou objednávku lze zaplatit, podle volby kupujícího:
  1. běžným převodem na bankovní účet prodávajícího;
  2. pomocí platební karty:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. prostřednictvím platební platformy:
   • Pay Pal

  4. dobírkou, tj. kartou nebo hotovostí při dodání zboží kupujícímu;
 2. V případě, že kupující zvolil platbu prostřednictvím platební platformy Pay Pal, subjektem poskytujícím online platební služby je Pay Pal.
 3. Pokud kupující zvolil platbu předem za objednávku, za objednávku je třeba zaplatit do 7 pracovních dnů od zadání objednávky.
 4. Prodávající informuje, že v případě platebních metod, u kterých se pole pro zadání údajů potřebných k provedení platby objeví ihned po zadání objednávky, je možné objednávku zaplatit pouze ihned po zadání objednávky.
 5. Při nákupu v obchodě kupující akceptuje použití elektronických faktur prodávajícím. Kupující má právo svůj souhlas odvolat.

§ 6 REALIZACE OBJEDNÁVKY

 1. Doba realizace objednávky je 7 pracovních dnů.
 2. V případě, že kupující zvolil platbu předem za objednávku, prodávající začne s realizací objednávky po její zaplacení.
 3. Zboží je dodáváno výhradně na území Czaskiej republiky.
 4. Produkty zakoupené v obchodě jsou doručovány - v závislosti na zvolené metodě dodání kupujícím - prostřednictvím pošty nebo kurýrní služby.

§ 7 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující upřímný má právo odstoupit od smlouvy uzavřené se Prodávajícím prostřednictvím Obchodu, s výjimkou § 8 Obchodního řádu, do 14 dnů bez udání jakéhokoli důvodu.
 2. Doba pro odstoupení od smlouvy vyprší po uplynutí 14 dnů ode dne:
  1. kdy upřímný Kupující přebral vlastnictví zboží nebo kdy osoba třetí jiná než přepravce a určená upřímným Kupujícím převzala toto zboží;
  2. kdy upřímný Kupující přebral poslední zboží, dávku nebo část nebo kdy osoba třetí jiná než přepravce a určená upřímným Kupujícím převzala poslední zboží, dávku nebo část, v případě smlouvy, která vyžaduje převod vlastnictví několika zboží, která jsou dodávána samostatně, dávkami nebo částmi.
 3. Aby mohl upřímný Kupující využít právo na odstoupení od smlouvy, musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat Prodávajícího prostřednictvím údajů uvedených v § 2 Obchodního řádu prostřednictvím jednoznačného prohlášení (například písemně zaslané poštou nebo elektronickou poštou).
 4. Upřímný Kupující může využít vzor formuláře odstoupení od smlouvy uvedeného na konci Obchodního řádu, avšak není to povinné.
 5. Pro splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když upřímný Kupující odesílá informaci o vykonání svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

  DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 6. Při odstoupení od uzavřené smlouvy Prodávající vrátí upřímnému Kupujícímu veškeré od něj obdržené platby, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z volby upřímného Kupujícího odlišného způsobu dodání než nejlevnější běžný způsob dodání nabízený Prodávajícím), okamžitě a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávající byl informován o rozhodnutí upřímného Kupujícího o vykonání práva na odstoupení od smlouvy.
 7. Prodávající provede vrácení plateb upřímnému Kupujícímu stejnými prostředky platby, které upřímný Kupující použil při původní transakci, pokud upřímný Kupující souhlasí s jiným řešením; v každém případě upřímný Kupující neponese žádné poplatky v souvislosti s tímto vrácením.
 8. Pokud Prodávající nenavrhne, že si sám vyzvedne zboží od upřímného Kupujícího, může se zdržet vrácení platby do doby přijetí zboží nebo do doby předložení důkazu o jeho odeslání, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.
 9. Prodávající žádá o vrácení zboží na adresu: ul. Stanisława Chudoby 8/9, 44-100 Gliwice, okamžitě a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy upřímný Kupující informoval Prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta je zachována, pokud upřímný Kupující odešle zboží před uplynutím 14denní lhůty.
 10. Upřímný Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 11. Upřímný Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží vyplývající z jeho použití způsobem odlišným od toho, který byl nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
 12. Pokud zboží z důvodu své povahy nelze vrátit běžným způsobem poštou, musí upřímný Kupující také nést přímé náklady spojené s vrácením zboží. O odhadované výši těchto nákladů bude upřímný Kupující informován Prodávajícím v popisu zboží v Obchodě nebo při zadávání objednávky.
 13. V případě potřeby vrácení prostředků za transakci provedenou upřímným Kupujícím platební kartou provede Prodávající vrácení na bankovní účet přiřazený k této platební kartě.

§ 8 VÝJIMKY Z PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Právo na odstoupení od dálkově uzavřené smlouvy, o kterém se hovoří v § 7 Obchodního řádu, neplatí pro smlouvu:
  1. jejímž předmětem je neprefabrikované zboží vyrobené podle specifikace upřímného Kupujícího nebo sloužící k uspokojení jeho individualizovaných potřeb;
  2. jejímž předmětem je zboží podléhající rychlé zkáze nebo mající krátkou dobu použitelnosti;
  3. jejímž předmětem je zboží dodávané v uzavřeném obalu, který po otevření nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání;
  4. jejímž předmětem je zboží, které po dodání není rozlučitelně spojeno s jinými věcmi z důvodu své povahy;
  5. jejímž předmětem je zvukový nebo obrazový záznam nebo počítačový program dodávaný v uzavřeném obalu, pokud byl obal otevřen po dodání;
  6. o dodávání deníků, periodik nebo časopisů s výjimkou předplatného;
  7. jejíž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad kterými Prodávající nemá kontrolu, a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

§ 9 REKLAMACE

I OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Prodávající nese odpovědnost vůči upřímnému Kupujícímu za soulad smlouvy s předpisy práva platnými obecně, zejména ustanoveními zákona o právech spotřebitelů.
 2. Prodávající žádá o podání reklamace na poštovní nebo elektronickou adresu uvedenou v § 2 Obchodního řádu.
 3. Pokud byla produktu poskytnuta záruka, informace o ní a jejích podmínkách jsou k dispozici v Obchodě.
 4. Reklamace týkající se činnosti Obchodu je třeba směřovat na e-mailovou adresu uvedenou v § 2 Obchodního řádu.
 5. Prodávající odpoví na reklamaci do 14 dnů ode dne jejího obdržení.

II UPŘÍMNÍ KUPUJÍCÍ

 1. Zboží
  1. V případě nesouladu zboží se smlouvou má upřímný Kupující možnost využít oprávnění stanovených v § 5a zákona o právech spotřebitelů.
  2. Prodávající odpovídá za nesoulad zboží se smlouvou existující v okamžiku jeho dodání a projevující se do dvou let od tohoto okamžiku, pokud doba použitelnosti zboží stanovená Prodávajícím, jeho předchůdci v právech nebo osobami jednajícími za jejich jménem, není delší.
  3. Na základě ustanovení zákona o právech spotřebitelů má upřímný Kupující v každém případě právo požadovat:
   1. výměnu zboží,
   2. opravu zboží.
  4. Dále může upřímný Kupující podat prohlášení o:
   1. snížení ceny,
   2. odstoupení od smlouvy
   v případě, že:
   • Prodávající odmítl dostat zboží do souladu se smlouvou podle čl. 43d odst. 2 zákona o právech spotřebitelů;
   • Prodávající nedostal zboží do souladu se smlouvou podle čl. 43d odst. 4-6 zákona o právech spotřebitelů;
   • nesoulad zboží se smlouvou stále trvá, i když Prodávající usiloval o dostání zboží do souladu se smlouvou;
   • nesoulad zboží se smlouvou je natolik závažný, že opravňuje ke snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy bez předchozího uplatnění ochranných prostředků stanovených v čl. 43d zákona o právech spotřebitelů;
   • ze stanoviska Prodávajícího nebo okolností jasně vyplývá, že nedostane zboží do souladu se smlouvou v přiměřené lhůtě nebo bez nadměrných obtíží pro upřímného Kupujícího.
  5. V případě zboží podléhajícího opravě nebo výměně by měl upřímný Kupující toto zboží poskytnout Prodávajícímu. Prodávající převezme zboží od upřímného Kupujícího na své náklady.
  6. Upřímný Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud nesoulad zboží se smlouvou není podstatný.
  7. V případě odstoupení od smlouvy, o kterém se hovoří v této sekci (týkající se zboží), upřímný Kupující bezodkladně vrátí zboží Prodávajícímu na jeho náklady na adresu ul. Stanisława Chudoby 8/9, 44-100 Gliwice. Prodávající bezodkladně vrátí upřímnému Kupujícímu cenu, nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží nebo důkazu o jeho odeslání.
  8. Prodávající bezodkladně vrátí upřímnému Kupujícímu příslušné částky vyplývající z uplatnění práva na snížení ceny, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení upřímného Kupujícího o snížení ceny.
 2. Mimosoudní prostředky řešení reklamací a vymáhání nároků
  1. V případě, že reklamační řízení nepřinese očekávané výsledky spotřebitelovi, může spotřebitel využít například:
   1. mediace vedené příslušným místně příslušným úřadem pro inspekci obchodu, ke kterému se má obrátit s žádostí o mediaci. Obecně platí, že řízení je bezplatné. Seznam inspektorátů je k dispozici zde: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
   2. pomoci místně příslušného trvalého mimosoudního spotřebitelského soudu působícího při úřadu pro inspekci obchodu, ke kterému je třeba podat žádost o projednání věci před mimosoudním soudem. Obecně platí, že řízení je bezplatné. Seznam soudů je k dispozici na adrese: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
   3. bezplatné pomoci městského nebo okresního ombudsmana pro spotřebitele;
   4. internetové platformy ODR dostupné na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

III KUPUJÍCÍ JINÍ NEŽ UPŘÍMNÍ KUPUJÍCÍ

 1. V případě vady zboží má Kupující jiný než upřímný Kupující možnost reklamovat vadné zboží na základě upraveného zákonem o občanském zákoníku.
 2. Vůči Kupujícímu jinému než upřímnému Kupujícímu nese Prodávající odpovědnost za vadu fyzickou, která je zjištěna před uplynutím dvou let ode dne vydání zboží Kupujícímu.
 3. V souladu s občanským zákoníkem může Kupující, který je podnikatelem jiným než upřímný Kupující, ztratit práva vyplývající z odpovědnosti za vadu, jestliže nezkoumal zboží ve stanovené lhůtě a způsobem běžně používaným u zboží tohoto druhu a neprohlásil Prodávajícímu o vadě neprodleně, a v případě kdy vada byla zjištěna později - jestliže neprohlásil Prodávajícímu neprodleně po jejím zjištění. Pro zachování této lhůty stačí odeslat oznámení o vadě před jejím uplynutím.
 4. Použitím odpovědnosti za vadu může Kupující jiný než upřímný Kupující na základě ustanovení občanského zákoníku:
  1. podat prohlášení o snížení ceny,
  2. v případě podstatné vady - podat prohlášení o odstoupení od smlouvy,
  3. požadovat výměnu zboží bez vad,
  4. požadovat odstranění vady.
 5. Pokud se ukáže, že pro vyřízení reklamace je nutné dodání vadného zboží Prodávajícímu, je Kupující jiný než upřímný Kupující povinen dodat toto zboží na adresu ul. Stanisława Chudoby 8/9, 44-100 Gliwice.

§ 10 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých Kupujícím při používání obchodu je Prodejce. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Prodejcem - včetně dalších účelů a právních základů zpracování dat a příjemců dat - jsou uvedeny v dostupné Zásadě ochrany soukromí v obchodě - z důvodu transparentnosti stanovené všeobecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů - "GDPR".
 2. Účelem zpracování údajů Kupujícího Prodejcem, poskytnutých Kupujícím v souvislosti s nákupy v obchodě, je plnění objednávek. Právním základem zpracování osobních údajů v tomto případě je:
  • smlouva nebo opatření podniknutá na žádost Kupujícího směřující ke jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR),
  • právní povinnost uložená Prodejci související s účetnictvím (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR) a
  • oprávněný zájem Prodejce spočívající v zpracování údajů pro účely stanovení, uplatňování nebo obrany případných nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
 3. Poskytnutí údajů Kupujícím je dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro uzavření smlouvy. Nevyplnění údajů znemožní uzavření smlouvy v obchodě.
 4. Údaje Kupujícího poskytnuté v souvislosti s nákupy v obchodě budou zpracovávány do doby, než:
  1. smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodejcem přestane platit;
  2. Prodejce již nebude mít právní povinnost zpracovávat údaje Kupujícího;
  3. přestane možnost uplatnění nároků Kupujícího nebo Prodejce souvisejících s smlouvou uzavřenou obchodem;
  4. bude přijat nesouhlas Kupujícího se zpracováním jeho osobních údajů - pokud byl právním základem zpracování údajů oprávněný zájem Prodejce
  - v závislosti na tom, co je v daném případě uplatněno a co nastane nejpozději.
 5. Kupující má právo požadovat:
  1. přístup ke svým osobním údajům,
  2. jejich opravu,
  3. výmaz,
  4. omezení zpracování,
  5. přenositelnost údajů jinému správci
   a také právo:
  6. kdykoli podat námitku proti zpracování údajů ze důvodů souvisejících se zvláštní situací Kupujícího - proti zpracování jeho osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (tj. na základě oprávněných zájmů realizovaných Prodejcem).
 6. Kupující by se měl pro uplatnění svých práv obrátit na Prodejce prostřednictvím údajů uvedených v § 2 Podmínek.
 7. Pokud Kupující považuje zpracování svých údajů za protiprávní, může podat stížnost Prezidentovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 11 VYHRADY

 1. Je zakázáno poskytování obsahu nezákonné povahy ze strany Kupujícího.
 2. Každá objednávka podávaná v obchodě tvoří samostatnou smlouvu a vyžaduje samostatné přijetí Podmínek. Smlouva je uzavřena na dobu a za účelem plnění objednávky.
 3. Smlouvy uzavřené na základě Podmínek jsou uzavřeny v polštině.
 4. V případě případného sporu s Kupujícím, který není upřednostňovaným Kupujícím, je příslušným soudem soud příslušný pro sídlo Prodejce.Příloha č. 1 k Podmínkám

Níže najdete vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, který může, ale nemusí, být použit spotřebitelem nebo upřednostněným podnikatelem:VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(tento formulář je třeba vyplnit a odeslat pouze v případě záměru odstoupit od smlouvy)

ŁUKASZ ORLIŃSKI
ul. Stanisława Chudoby 8/9, 44-100 Gliwice
emailová adresa: info@sklep-astromedia.pl

- Já/My(*) ..................................................................... tímto informuji/informujeme(*) o mé/své odstoupení od smlouvy o prodeji následujícího zboží(*) / o poskytování následující služby(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Datum uzavření smlouvy(*)/převzetí(*)

..............................................................................................................................................................................

- Jméno a příjmení spotřebitele(-ů) / upřednostněného podnikatele(-ů):

..............................................................................................................................................................................

- Adresa spotřebitele(-ů) / upřednostněného podnikatele(-ů):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis spotřebitele(-ů) / upřednostněného podnikatele(-ů)
(pouze v případě, že formulář je odesílán v tištěné podobě)

Datum ............................................

(*) Nežádoucí části formuláře zakroužkujte.

Podmínky účtu

v obchodě Sklep AstroMedia

OBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Kontakt se Zadavatelem
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Účet
§ 5 Reklamace
§ 6 Osobní údaje
§ 7 Výhrady

§ 1 DEFINICE

Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
Účet - upravená v Podmínkách neplacená funkce obchodu (služba), která umožňuje Uživateli založit si v obchodě svůj individuální účet.
Uživatel - každá osoba zakládající Účet nebo projevující zájem o založení Účtu.
Uživatel upřednostněný - Uživatel, který je Spotřebitelem nebo fyzickou osobou, která s Zadavatelem uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, ale nemá povahu povolání.
Podmínky - tyto podmínky Účtu.
Obchod - internetový obchod Sklep AstroMedia provozovaný Zadavatelem na adrese https://sklep-astromedia.pl
Zadavatel - ŁUKASZ ORLIŃSKI, podnikající fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost pod firmou ŁUKASZ ORLIŃSKI, zapsanou v Centrálním rejstříku a informačním systému o podnikatelské činnosti vedeném ministerstvem příslušným pro hospodářství a vedení Centrálního rejstříku a informačního systému o podnikatelské činnosti, DIČ 6341862071, IČO 383202735, ul. Stanisława Chudoby 8/9, 44-100 Gliwice.

§ 2 KONTAKT SE ZADAVATELEM

 1. Adres: ul. Stanisława Chudoby 8/9, 44-100 Gliwice
 2. Email: info@sklep-astromedia.pl
 3. Telefon: 662890491

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. Pro správné fungování a vytvoření účtu je potřeba:
  • Aktivní e-mailový účet
  • Zařízení s přístupem k internetu
  • Internetový prohlížeč s podporou JavaScriptu a souborů cookies

§ 4 ÚČET

 1. Vytvoření účtu je zcela dobrovolné a závisí na vůli uživatele služby.
 2. Účet poskytuje uživateli další možnosti, jako je prohlížení historie objednávek, kontrola stavu objednávky nebo samostatná úprava uživatelských údajů.
 3. Pro vytvoření účtu je nutné vyplnit příslušný formulář na stránkách obchodu.
 4. V okamžiku vytvoření účtu je uzavřena mezi uživatelem a poskytovatelem smlouva na neurčito o správě účtu podle podmínek stanovených ve Všeobecných podmínkách.
 5. Uživatel může kdykoli a bezplatně zrušit účet.
 6. Pro zrušení účtu je třeba zaslat žádost o zrušení na adresu poskytovatele na e-mailovou adresu: info@sklep-astromedia.pl, což povede k okamžitému smazání účtu a ukončení smlouvy o správě účtu.

§ 5 REKLAMACE

 1. Reklamace týkající se fungování účtu je třeba zasílat na e-mailovou adresu info@sklep-astromedia.pl.
 2. Poskytovatel se vyjádří k reklamaci do 14 dnů od obdržení reklamace.

  MIMOŘÁDNÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁROKŮ
 3. V případě, že reklamační řízení nepřinese očekávaný výsledek spotřebiteli, může spotřebitel využít například:
  1. mediace prováděné příslušným krajským inspektorátem obchodní inspekce, na který se má obrátit s žádostí o mediaci. Obvykle je řízení bezplatné. Seznam inspektorátů najdete zde: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
  2. pomoci příslušného místního nebo okresního ombudsmana spotřebitelů;
  3. internetové platformy ODR, která je k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých uživatelem při používání účtu je poskytovatel. Podrobné informace o zpracování osobních údajů poskytovatelem - včetně dalších účelů a právních základů zpracování údajů a příjemců údajů - najdete v dostupné Zásadě ochrany osobních údajů na webové stránce - v souladu se zásadou transparentnosti obsaženou v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů ("GDPR").
 2. Cílem zpracování osobních údajů uživatele je správa účtu. Právním základem zpracování osobních údajů v tomto případě je smlouva o poskytování služeb nebo opatření podniknutá na žádost uživatele směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a také oprávněný zájem poskytovatele spočívající ve zpracování údajů za účelem stanovení, vymáhání nebo obrany případných práv (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
 3. Poskytnutí údajů uživatelem je dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro poskytování služby správy účtu. Neposkytnutí údajů znamená, že poskytovatel nebude schopen poskytnout tuto službu.
 4. Údaje uživatele budou zpracovávány do doby, než:
  1. uživatel zruší účet na žádost uživatele nebo poskytovatele
  2. již nebude možné vymáhat práva uživatele nebo poskytovatele související s účtem;
  3. bude přijat nesouhlas uživatele se zpracováním jeho osobních údajů - pokud byl právním základem zpracování údajů oprávněný zájem poskytovatele
  - v závislosti na tom, co je v daném případě použitelné a co nastane nejpozději.
 5. Uživatel má právo požadovat:
  1. přístup ke svým osobním údajům,
  2. opravu svých osobních údajů,
  3. výmaz,
  4. omezení zpracování,
  5. přenesení údajů jinému správci
   a také právo:
  6. kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících se zvláštní situací uživatele - pokud bylo zpracování osobních údajů, které se ho týká, založeno na oprávněných zájmech prováděných poskytovatelem.
 6. Pro uplatnění svých práv by se uživatel měl obrátit na poskytovatele.
 7. Pokud uživatel považuje za to, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně, může podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 7 VYHRADZENÍ

 1. Uživatel je povinen neposkytovat obsah s nezákonným charakterem.
 2. Smlouva o poskytování účtu je uzavírána v polštině.
 3. V případě důležitých důvodů uvedených v odst. 4 má poskytovatel právo změnit obchodní podmínky.
 4. Mezi důležité důvody uvedené v odst. 3 patří:
  1. potřeba přizpůsobit obchod ke zákonům, které se vztahují na činnost obchodu;
  2. zlepšení bezpečnosti poskytované služby;
  3. změna funkcionality účtu vyžadující úpravu obchodních podmínek.
 5. Pokud dojde ke změně obchodních podmínek, poskytovatel musí o této skutečnosti informovat uživatele nejpozději 7 dní před jejich vstupem v platnost.
 6. Uživatel má právo zrušit účet, pokud nesouhlasí s novými obchodními podmínkami.

§ 8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Ve vztazích týkajících se využití účtu se použije polské právo.
 2. Pokud uživatel je podnikatelem, jsou nad rámec ustanovení této části Všeobecných podmínek dohodnuty vylučující jurisdikční ustanovení ve smyslu čl. 12 zákona z 17. listopadu 1964 o civilním soudním řízení (české zákony 1964/43).
nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl